Preparat mikrobiologiczny oparty na specjalnie dobranych, niepatogennych szczepach bakterii z rodzaju Bacillus sp. Produkt służy do biologicznego oczyszczania zbiorników wodnych (oczek wodnych, stawów, akwariów i basenów). Forma sucha produktu przyczynia się do długoterminowego zachowania żywotności mikroorganizmów. W środowisku wodnym bakterie spożywają intensywnie rozpuszczone produkty rozkładu organicznego tj.: amoniak, azotyny, azotany, fosforany, mocznik itp., redukując w ten sposób ich koncentrację w zbiorniku wodnym. W akwariach, stawach i basenach wystarczająco napowietrzonych następuje ich samooczyszczenie ze względu na szybkie spożywanie przez bakterie zawarte w bi water rozpuszczalnych form azotu, fosforu, substancji mineralnych. Dzięki samooczyszczaniu się wody zmniejsza się również akumulacja formacji dennych i ryzyko rozmnażania się patogennych mikroorganizmów. Regularne stosowanie bi water zapobiega niekontrolowanemu wzrostowi roślin i glonów, a także tworzeniu się obcych i nieprzyjemnych zapachów. Podczas hodowli ryb w sztucznych zbiornikach preparat bi water pozwala zachować zdrową i czystą wodę. Preparat można stosować w obecności ryb.

Polecam do ogrodowych oczek wodnych.

SKŁAD: Odpowiednio dobrana mieszanka różnych szczepów bakterii Bacillus sp. w ilości nie mniejszej niż 1×109 spor w 1 gramie produktu.

SPOSÓB UŻYCIA: Rozpuścić preparat z wodą i pozostawić na 20 min. Zamieszać i wlać do zbiornika lub stosować w formie oprysku na wodę. Najbardziej skuteczne jest działanie preparatu w temperaturach +20⁰C do +30⁰C. Możliwe opady atmosferyczne nie wpływają na aktywność preparatu. Stosować co 7-14 dni w zależności od samooczyszczania się zbiornika. Oczka wodne, zamknięte zbiorniki wodne, stawy pierwsze użycie: 1 g preparatu na 1m² powierzchni zbiornika o głębokości do 3 m. Zapobiegawcze stosowanie: 1 g preparatu na 1m² powierzchni zbiornika 2 razy w miesiącu.

DAWKOWANIE: 1 gram na 1m² powierzchni zbiornika

Jest to jedyny preparat na rynku w formie sypkiej (proszku) zawierający tak ogromną ilość bakterii w czystej formie w 1 gramie.